Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2122/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2016 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc huyện Phù Mỹ và thành phố Quy Nhơn