Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2119/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giaia đoạn 2016-2020" theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ