Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Tuyến ống tạm D200 cấp nước cho KKT Nhơn Hội đoạn lý trình Km2+400 – Km5+040, thuộc dự án ĐTXD đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)