Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2240/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-06-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội