Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2387/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: Cửa hàng trưng bày sản phẩm, văn phòng và căn hộ cho thuê Việt Pháp Plaza