Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2377/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Hạng mục: Đài nước, bể nước và hệ thống cấp nước ngoài nhà. Công trình: Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước