Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2405/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán cho phí Đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao