Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2412/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tiêu thoát lũ chống ngập úng đồng Bàu Lát, xã Cát Hưng