Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2442/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự toán kinh phí đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639) đoạn Km130+00 đến Km137+580