Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2474/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới tỉnh Bình Định