Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT639B), đoạn Km130+00-Km137+580 Hạng mục Cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà. Địa điểm xây dựng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định