Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2623/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định