Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2621/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020)