Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2658/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng chính sách miền núi năm 2016 cho huyện Vân Canh