Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2673/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các cơ quan, đơn vị và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định