Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2661/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-07-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và Tổ công tác giúp việc Hội đồng của 03 dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư