Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2682/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-08-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu Ngọc thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn