Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2724/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-08-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hoài Ân