Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-08-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT 639B), đoạn Km130+00 đến Km137+580