Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2798/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-08-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định