Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3439/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-09-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trự giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu phi thuế quan, Khu kinh tế Nhơn Hội