Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3484/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29-09-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Đá Trãi, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát của Công ty CP Phú Tài