Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3821/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-10-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân, huyện Phù Cát. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng