Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 4043/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-11-2016
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đạt 01 nồi hấp tiệt trùng 530 lít phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn