Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 233/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Gia hạn Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước