Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 321/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh cho các trường Phổ thông dân tộc bán trú thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn