Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 290/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Thuộc Dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn