Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 235/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cầu Lê Thanh Nghị. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định