Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 182/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu đô thị mới An Phú Thịnh" của Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh