Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 158/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại tiếp nhận, phân loại xử lý thú y và bán heo hơi, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn