Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 138/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban công tác và Tổ giúp việc thực hiện việc hỗ trợ xả bản thuyền, thúng và ngư lưới cụ đối với các hộ ngư dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu phức hợp Du lịch sinh thái Pegasus tại Bình Định