Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 141/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tham gia Chương trình giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định - Khóa III, IV