Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 150/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đập An Thuận Địa điểm xây dựng: Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định