Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 390/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung” tỉnh Bình Định