Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 392/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của Chi nhánh Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam tại Bình Định