Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 376/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp