Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-01-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn đề xuất khắc phục tạm thời tình trạng phát tán mùi của Nhà máy XLNT Nhơn Bình và vấn đề nước rỉ rác tại bãi rác Long Mỹ trước khi bơm về Nhà máy XLNT 2A