Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 561/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-02-2017
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017