Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 567/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giao tài sản nhà nước cho Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp