Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 539/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thay đổi thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh