Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 527/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-02-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh danh mục sửa chữa, nâng cấp công trình tại dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2016 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định