Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 971/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Thay đổi thành viên Tổ công tác hỗ trợ Nhóm công tác liên ngành giúp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý dự án theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao)