Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 973/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Bình Định năm 2017