Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 976/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Dự toán khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần: Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong. Dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Phù Cát và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định