Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 989/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn. Hạng mục: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016)