Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 910/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất ở cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài (giai đoạn 1) tại xã Cát Tiến và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát