Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 893/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định