Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 895/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong năm 2017