Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 876/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Đổi tên Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định thành Trường Trung cấp thủ công mỹ nghệ Bình Định