Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1048/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016 trên địa bàn tỉnh